Научни направления

               • Стокознание: постижения, тенденции и предизвикателства

               • Защита и удовлетворяване на интересите на потребителите

               • Икономически, търговски и маркетингови аспекти на стокознанието

               • Екологични аспекти на стокознанието

               • Системи за управление на качеството, стандартизация и сертификация на продукти

               • Управление на веригата по снабдяването: опаковане и логистика на продуктите

               • Технологии и иновации: продукти и процеси

               • Качество, безопасност и автентичност на продуктите