Такси и плащане

Такса заучастие в симпозиума

            до 15-и Юли 2016 г.                    след 15-и Юли 2016 г.         
Редовни участници 300 лв. 400 лв.
Докторанти 300 лв. 400 лв.
Придружаващи лица 300 лв. 400 лв.
Такса за един ден 100 лв. 150 лв.
Публикуване на статия и получаване на материали
без участие в Симпозиума
100 лв. 150 лв.
Допълнителна публикация 50 лв. 50 лв.

Таксата за редовен участник се отнася до:
- всеки участник/автор, който ще презентира статия
- всеки участник/автор, който е част от авторския колектив, който ще презентира статия

Таксата за редовен участник включва:
- участия в сесиите;
- публикуване на до 2 статии;
- кафе, обяд между отделните сесии;
- културни събития;
- екскурзия.

Таксата за участие трябва да бъде платена по банков път в една от банковите сметки на Икономически университет - Варна


БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА
 

БАНКОВА СМЕТКА В ЕВРО
 
БАНКОВА СМЕТКА В ЩАТСКИ ДОЛАРИ

СИБАНК ЕАД

IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00

BIC: BUIBBGSF

Титуляр: Икономически университет - Варна

Основание: имена на участника, 20-и IGWT Симпозиум

СИБАНК ЕАД

IBAN: BG 61 BUIB 9888 3429 2762 40

BIC: BUIBBGSF

Титуляр: Икономически университет - Варна

Основание: имена на участника, 20-и IGWT Симпозиум

СИБАНК ЕАД

IBAN: BG 95 BUIB 9888 3429 2762 10

BIC: BUIBBGSF

Титуляр: Икономически университет - Варна

Основание: имена на участника, 20-и IGWT Симпозиум

Основание за плащане:
Такса участие в 20-и IGWT Симпозиум, име на участника (ако участникът желае издаване на фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат)

*Фактурата ще бъде издадена на лицето, което е вписано като наредител в платежното нареждане;
*Фактурите ще бъдат издадени на български език;
Всички банкови такси са за сметка на участника.