Материали за симпозиума

 
Материалите от симпозиума ще бъдат публикувани като книга с резюмета и доклади от конференция. Един комплект книжа е включен в регистрационната такса, а за всеки следващ трябва да се заплати допълнително 100 лв.