Комитети

Почетен комитет

Проф. д-р Пламен Илиев – Ректор на Икономически университет – Варна
Доц. д-р Петя Данкова – Зам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейсност, Икономически университет – Варна
Проф. д-р Данчо Данчев – Декан на Стопански факултет, Икономически университет – Варна
Проф. д-р Христо Кожухаров, Университет за национално и световно стопанство – София
Проф. д-р Andrzej Chochól – Председател на IGWT, Полша
Проф. д-р Gerhard Vogel – Зам. Председател на IGWT, Австрия
Проф. д-р Maria Claudia Lucchetti, Председател на IGWT, Италия
Проф. д-р Rodica Pamfilie, Председател на IGWT, Румъния
Проф. д-р Anatolii Mazaraki, Ректор на Университета по търговия и икономика, Украйна
Проф. д-р Yong-Hak Lee, Председател на IGWT, Корея
Д-р Reinhard Lobbert, Зам. Председател на IGWT, Германия
Проф. д-р Ignacy Duda, Полша
Доц. д-р Недялка Георгиева, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Христо Дончев, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Димитър Стефанов, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Мария Желязкова, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Иглика Узунова, Икономически университет – Варна

 

Международен Консултативен Борд

Проф. д-р Andrzej Chochół, Poland - Председател IGWT
Проф. д-р Renata Salerno-Kochan, Полша
Проф. д-р Maria Claudia Lucchetti, Italy - Зам. председател IGWT
Проф. д-р Gerhard Vogel, Austria - Зам. председател IGWT
Проф. д-р Rodica Pamfilie, Romania - Зам. председателIGWT
Проф. д-р Jong Soon Kim, Korea -Зам. председател IGWT
Проф. д-р Eberhard K. Seifert, Germany -Зам. председател IGWT
Проф. д-р Natalia Prytulska, Ukraine - Зам. председател IGWT
Проф. д-р Eva Waginger, Австрия
Проф. д-р  Zenon Foltynowicz, Полша
Проф. д-р Yong Hak Lee, Южна Корея
Проф. д-р Daniela Ivanova, България
Проф. д-р Jan Jasiczak, Полша
Проф. д-р Marta Karkalikova, Словакия
Проф. д-р Władysław Kędzior, Полша
Проф. д-р  Andrzej Korzeniowski, Полша
Проф. д-р Giovani Lagiola, Италия
Проф. д-р Reinhard Löbbert, Германия
Проф. д-р Anatolii Mazaraki, Украйна
Проф. д-р Mitsuharu Mitsui, Япония
Проф. д-р Piotr Przybyłowski, Полша
Проф. д-р Gregor Radonjič, Словения
Проф. д-р Juozas Ruzevicius, Литва
Проф. д-р Romuald Zalewski, Полша
Проф. д-р Ryszard Zieliński, Полша
Проф. д-р Jerzy Żuchowski, Полша
Проф. д-р Ignacy Duda, Полша

 

Научен комитет

Проф. д-р Веселин Хаджиев – Председател на научния комитет – Зам. Ректор по научноизследователската работа на Икономически университет – Варна
Доц. д-р Събка Пашова, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Теменуга Стойкова, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Денка Златева, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Даниела Иванова, Университет за национално и световно стопанство
Доц. д-р Елка Василева, Университет за национално и световно стопанство
Гл. ас. д-р Стилиян Стефанов, Университет за национално и световно стопанство
Гл. ас. д-р Нина Типова, Университет за национално и световно стопанство

 

Организационен комитет

Доц. д-р Събка Пашова, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Теменуга Стойкова, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Денка Златева, Икономически университет – Варна
Доц. д-р Даниела Иванова, Университет за национално и световно стопанство
Доц. д-р Елка Василева, Университет за национално и световно стопанство
Гл. ас. д-р Ваня Живкова
Гл. ас. д-р Антоанета Стоянова
Ас. Величка Маринова
Ас. Радослав Радев

 

Секретари

Инж. Маргарита Станкова
Докторант Георги Димитров
Докторант Дана Стефанова
Докторант Мариета Стефанова